EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

Wolf Theiss, o.z.

Druh spoločnosti: Advokátska kancelária | Web: http://www.wolftheiss.com/

O spoločnosti


WOLF THEISS

 • advokátska kancelária založená v r.1957;

 • 12 pobočiek v strednej a východnej Európe;

 • ca. 310 právnikov v rôznych právnych odvetviach.


Skúsenosti s PPP na Slovensku, napr.:

 • právne poradenstvo poskytnuté medzinárodnému konzorciu v súvislosti so získaním koncesie na stavebné práce;

 • právne zastúpenie v konaní o námietkach pred Úradom pre Verejné obstarávanie;

 • diaľnica D1 (Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia);

 • rýchlostná cesta R1 (Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica);

 • diaľnica D1 (Hričovské Podhradie Dubná Skala);

 • odpadové hospodárstvo.


Skúsenosti s PPP v Európe, napr.:

 • Bosna a Hercegovina: viaceré vodné elektrárne;

 • Česká Republika: elektronické mýto / čistička odpadových vôd (Turnov) / aquapark (Olomouc);

 • Chorvátsko: tri futbalové štadióny (Záhreb);

 • Maďarsko: elektronické mýto (rýchlostná cesta M1/M15) / tepelná elektráreň (Visonta);

 • Rakúsko: elektronické mýto / diaľnica A5;

 • Srbsko: rýchlostná cesta (Horgos – Pozega).


Poskytované služby • komplexné právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní;

 • vypracovanie právnych posudkov;

 • právne zastúpenie v konaní o námietkach pred Úradom pre verejné obstarávanie; atď.


Služby pre záujemcov, resp. uchádzačov, napr.:

 • vypracovanie žiadostí o účasť vo verejnom obstarávaní a komunikácia s (verejným) obstarávateľom;

 • kontrola ponúk / žiadostí o účasť / návrhov riešení na súlad so súťažnými podkladmi;

 • príprava a zastupovanie na rokovaniach s (verejným) obstarávateľom;

 • vypracovanie žiadostí o nápravu a námietok;

 • zastúpenie na ústnom pojednávaní pred Úradom pre verejné obstarávanie.


Služby pre (verejných) obstarávateľov, napr.:

 • vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;

 • vypracovanie súťažných podkladov;

 • vysvetľovanie sprievodnej dokumentácie a komunikácia so záujemcami, resp. uchádzačmi;

 • zhotovenie oznámení o vylúčení / o výbere uchádzačov / o výsledku vyhodnotenia ponúk, atď.;

 • právny dohľad nad otváraním ponúk;

 • vedenie rokovaní so záujemcami, resp. uchádzačmi;

 • zastúpenie v komisii na vyhodnotenie ponúk;

 • právne zastúpenie v konaní o námietkach pred Úradom pre verejné obstarávanie.


Kontaktné informácie


Firma: WOLF THEISS
Adresa: Laurinská 3, 811 01, Bratislava (pobočka na Slovensku)
Tel. číslo: +421/2/591 012 40
Fax. číslo: +421/2/591 012 49
E-mail: bratislava@wolftheiss.com
Web: www.wolftheiss.com

Kontaktná osoba


Advokát JUDr. Ľuboš Frolkovič
Tel. číslo: +421/2/591 012 42
E-mail: lubos.frolkovic@wolftheiss.com

Advokátska koncipientka Mag. Ľubica Páleníková – Odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní (registračné č. G2515-648-2008 udelené Úradom pre verejné obstarávanie):
Tel. číslo: +43/1/515 10 2350
E-mail: lubica.palenikova@wolftheiss.com

« späť na Členovia

Členovia Asociácie PPP