EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

Wolf Theiss, o.z.

Company type: Law firm | Web: http://www.wolftheiss.com/
Sorry, English version of this text is not available.

O spoločnosti


WOLF THEISS

 • advokátska kancelária založená v r.1957;

 • 12 pobočiek v strednej a východnej Európe;

 • ca. 310 právnikov v rôznych právnych odvetviach.


Skúsenosti s PPP na Slovensku, napr.:

 • právne poradenstvo poskytnuté medzinárodnému konzorciu v súvislosti so získaním koncesie na stavebné práce;

 • právne zastúpenie v konaní o námietkach pred Úradom pre Verejné obstarávanie;

 • diaľnica D1 (Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia);

 • rýchlostná cesta R1 (Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica);

 • diaľnica D1 (Hričovské Podhradie Dubná Skala);

 • odpadové hospodárstvo.


Skúsenosti s PPP v Európe, napr.:

 • Bosna a Hercegovina: viaceré vodné elektrárne;

 • Česká Republika: elektronické mýto / čistička odpadových vôd (Turnov) / aquapark (Olomouc);

 • Chorvátsko: tri futbalové štadióny (Záhreb);

 • Maďarsko: elektronické mýto (rýchlostná cesta M1/M15) / tepelná elektráreň (Visonta);

 • Rakúsko: elektronické mýto / diaľnica A5;

 • Srbsko: rýchlostná cesta (Horgos – Pozega).


Poskytované služby • komplexné právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní;

 • vypracovanie právnych posudkov;

 • právne zastúpenie v konaní o námietkach pred Úradom pre verejné obstarávanie; atď.


Služby pre záujemcov, resp. uchádzačov, napr.:

 • vypracovanie žiadostí o účasť vo verejnom obstarávaní a komunikácia s (verejným) obstarávateľom;

 • kontrola ponúk / žiadostí o účasť / návrhov riešení na súlad so súťažnými podkladmi;

 • príprava a zastupovanie na rokovaniach s (verejným) obstarávateľom;

 • vypracovanie žiadostí o nápravu a námietok;

 • zastúpenie na ústnom pojednávaní pred Úradom pre verejné obstarávanie.


Služby pre (verejných) obstarávateľov, napr.:

 • vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;

 • vypracovanie súťažných podkladov;

 • vysvetľovanie sprievodnej dokumentácie a komunikácia so záujemcami, resp. uchádzačmi;

 • zhotovenie oznámení o vylúčení / o výbere uchádzačov / o výsledku vyhodnotenia ponúk, atď.;

 • právny dohľad nad otváraním ponúk;

 • vedenie rokovaní so záujemcami, resp. uchádzačmi;

 • zastúpenie v komisii na vyhodnotenie ponúk;

 • právne zastúpenie v konaní o námietkach pred Úradom pre verejné obstarávanie.


Kontaktné informácie


Firma: WOLF THEISS
Adresa: Laurinská 3, 811 01, Bratislava (pobočka na Slovensku)
Tel. číslo: +421/2/591 012 40
Fax. číslo: +421/2/591 012 49
E-mail: bratislava@wolftheiss.com
Web: www.wolftheiss.com

Kontaktná osoba


Advokát JUDr. Ľuboš Frolkovič
Tel. číslo: +421/2/591 012 42
E-mail: lubos.frolkovic@wolftheiss.com

Advokátska koncipientka Mag. Ľubica Páleníková – Odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní (registračné č. G2515-648-2008 udelené Úradom pre verejné obstarávanie):
Tel. číslo: +43/1/515 10 2350
E-mail: lubica.palenikova@wolftheiss.com

« back to Members

Members of the PPP Association