EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

O slovenských PPP v časopise Týždeň


31. 8. 2009

V najnovšom časopise Týždeň (35/2009) sa Asociácia PPP vyjadruje na tému slovenských diaľničných PPP projektov. Podľa Asociácie PPP nie je nič neobvyklé na štátnych zárukách za úver koncesionára. Vzhľadom na finančnú krízu sa takéto záruky stali vo svete bežné. Asociácia PPP sa v článku vyjadruje aj k výhodám a nevýhodám projektov verejno-súkromného partnerstva. Článok nájdete aj na www.tyzden.com.

Výhody PPP

Hlavnou výhodou PPP projektu je jeho ekonomická výhodnosť. Spojenie viacerých fáz (napr. projektovanie, výstavba a prevádzka) do jednej zákazky, ktorú realizuje jedna firma alebo jedno konzorcium firiem, má viacero výhod − súkromný partner má vysokú motiváciu postupovať kvalitne a zároveň efektívne vo všetkých fázach projektu, pričom využíva svoj dlhoročný know-how a zabehnuté pracovné postupy. Táto ekonomická výhodnosť sa musí preukázať v štúdii realizovateľnosti (tzv. hodnota za peniaze).

Zahraničné skúsenosti jednoznačne potvrdzujú, že realizácia formou PPP znamená vo väčšine prípadov rýchlejšie dokončenie projektu a rozpočtovú disciplínu. Na rozdiel od klasickej zákazky, v prípade PPP verejný partner platí len ak je služba dodaná v dohodnutej kvalite a prvé platby sa realizujú až po začatí užívania infraštruktúry. Zároveň sa väčšinou zaväzuje k pokute alebo náhrade strát, ktoré vzniknú verejnému partnerovi v prípade omeškania. Okrem toho, riziko, že projekt sa predraží (tzv. riziko výstavby) pri PPP projektoch nesie súkromný partner.

Financovanie súkromným partnerom umožňuje zabezpečiť potrebnú verejnú službu s tým, že sa ná¬klady na výstavbu či rekonštrukciu spolu s platbami za používanie infraštruktúry rozložia na viaceré roky. Takéto rozdelenie má svoju logiku – za užívanie infraštruktúry platia tí, ktorí ju práve využívajú. Zároveň je možné, pokiaľ rozdelenie rizík projektu spĺňa podmienky Európskej komisie, aby sa náklady na PPP projekt nezarátali jednorázovo do verejného dlhu. Vďaka vopred známej cene projektu a stanovení nákladov na viac rokov dopredu je tiež možné, aby verejný partner lepšie predvídal potrebu finančných zdrojov a uľahčí sa mu tak plánovanie rozpočtu

Pri PPP sa berú do úvahy celoživotné náklady a cieľom je dosiahnuť ich optimalizáciu. Takéto uvažovanie sa len málokedy uplatňuje pri klasických zákazkách (čo bude o 10 rokov dnes nie je zaujímavé).

Za výhodu oproti privatizácii možno považovať aj fakt, že verejný partner nestráca kontrolu nad projektom a po vopred dohodnutom čase takýto projekt prechádza naspäť do rúk verejného partnera. Ten sa môže rozhodnúť, či ho bude ďalej prevádzkovať sám, alebo jeho prevádzku prenechá súkromnému partnerovi.

Prínosom by malo byť aj efektívnejšie rozdelenie rizík spojených s výstavbou a prevádzkou projektu, či zníženie nákladov vzhľadom na fakt, že výstavbu a prevádzku projektu realizuje jeden súkromný partner alebo jedno konzorcium firiem.

Nevýhody PPP

Pri PPP je potrebné počítať s náročnejšou prípravou, nakoľko ide o zmluvy uzatvárané na desiatky rokov.

Dlhodobosť zároveň znamená aj nižšiu flexibilitu v riadení kontraktu, a preto je kľúčové kvalitné nastavenie PPP zmluvy, v ktorej musia zmluvné strany vopred predvídať vývoj a možné riziká na mnoho rokov.

Nakoľko si súkromný partner požičiava finančné prostriedky za vyššiu úrokovú sadzbu ako verejný sektor, takisto treba vyhodnotiť, či môže v rámci projektu vyššie náklady financovania aspoň čiastočne kompenzovať, napr. zvýšenou efektívnosťou.« späť na Novinky

Členovia Asociácie PPP