EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

Nové číslo českého PPP Bulletinu (III/2009)


21. 10. 2009

V novom čísle PPP Bulletinu českej Asociace PPP (III/2009) vyšiel aj článok slovenskej Asociácie PPP na tému PPP na Slovensku, ktorý informuje o realizovaných a plánovaných PPP projektoch na Slovensku. Okrem diaľničných PPP balíkov je tu spomenutý napr. spoločný mediálny komplex STV a SRo, PPP v oblasti zdravotníctva a mnohé ďalšie. Celý článok je uverejnený nižšie. Bulletin si môžete stiahnuť TU.


PPP na Slovensku

Uplynul už takmer rok odvtedy, čo som posledný krát informovala v PPP bulletine českej Asociace PPP o stave PPP na Slovensku. Od tej doby sa na Slovensku „ľady pohli“ ďalej a zdá sa, že v najbližších dňoch či týždňoch sa bude Slovensko môcť pochváliť prvým skutočným PPP na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1. Na rozdiel od Českej republiky sa na Slovensku darí lepšie väčším projektovým zámerom PPP a trochu horšie menším, municipálnym PPP projektom, i keď aj tu je badať zvýšený záujem. Kde teda stojíme v PPP oblasti a čo nás čaká v najbližšom období?

Slovensko je oproti okolitým krajinám ako je Česká republika či Maďarsko mierne „oneskorené“ v oblasti PPP. S touto metódou sa totiž začalo reálne pracovať až v roku 2007 pri príprave diaľničných PPP projektov (i keď zámer sa chystal už skôr). Aj inštitucionálne prostredie sa začalo kryštalizovať neskôr, v roku 2007 vznikol najprv odbor partnerských projektov na Ministerstve financií SR a následne Asociácia PPP ako zástupca súkromného sektora. Spomínaný odbor odvtedy vydal viacero metodík a začal aj s poskytovaním finančnej a konzultačnej podpory projektových zámerov PPP, ktoré financuje z európskych zdrojov. Dôležitým krokom bolo v poslednej dobe vypracovanie komplexnej analýzy legislatívneho prostredia PPP, na základe ktorej sa bude v nasledujúcom období meniť slovenská legislatíva tak, aby sa PPP projektom nekládli zbytočné prekážky a zároveň sa umožní ich jednoduchšia regulácia. Asociácia PPP sa podieľa na pripomienkovaní všetkých PPP dokumentov ministerstva a aktívne pracuje na spopularizovaní metódy PPP ako aj na jej „demystifikácií“, ktorá sa ukázala ako potrebná najmä v súvislosti s mediálnymi informáciami o diaľničných PPP projektoch.

Z pohľadu objemu sú jednoznačne najzaujímavejšie diaľničné PPP projekty, ktoré boli zadelené do troch tzv. PPP balíkov:


  • 1. balík (diaľnica D1: Dubná Skala – Turany, Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, 75,04 km)


  • 2. balík (rýchlostná cesta R1: Nitra západ – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce, severný obchvat Banskej Bystrice, 51,53 km)


  • 3. balík (diaľnica D1: Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové, Višňové – Dubná Skala, diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, 29,08 km)


V súčasnosti najďalej pokročil 2. balík, pri ktorom bola uzavretá koncesná zmluva so súkromným partnerom začiatkom roka 2009, pričom tzv. finančné uzavretie projektu by malo byť uskutočnené do konca augusta 2009. Finančné uzavretie sa ukázalo ako zložitá úloha v súčasnej ekonomickej situácii, potrebná bola aj úprava zákona o verejnom obstarávaní či nové zmluvné ustanovenia o refinancovaní v prípade nižšej úrokovej sadzby, nakoniec sa však tento projekt zrejme podarí uzavrieť a koncom augusta alebo začiatkom septembra sa bude môcť začať výstavba v plnom prúde. Ďalším v rade by mal byť 1. balík, v ktorom bola tiež uzatvorená koncesná zmluva so súkromným partnerom, pričom finančné uzavretie sa očakáva do konca roka 2009, za silnej účasti EIB. V 3. balíku bola podaná jedna ponuka, ktorá ešte čaká na vyhodnotenie.

V poslednom čase sa na Slovensku začína čoraz viac uvažovať o využití PPP v oblasti zdravotníctva. Prvým projektom v gescii Ministerstva zdravotníctva SR bude zdravotnícke zariadenie Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, kde sa už obstaráva koncesionár a nasledovať bude možno Fakultná nemocnica s poliklinikou Rázsochy v Bratislave. Medzi ďalšie projekty v tejto oblasti patrí aj projekt modernizácie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, ktorý získal finančnú podporu Ministerstva financií SR na uhradenie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej príprava čoskoro začne. V poslednom čase aj vyššie územné celky čoraz viac zvažujú zapojenie strategických partnerov do rekonštrukcie a prevádzkovania nemocníc.

Zrejme prvým slovenským PPP projektom je však rekonštrukcia a údržba ciest 2. a 3. triedy v Košickom kraji, kde súkromný partner zabezpečil rekonštrukciu a obnovu ciest na viacero rokov vopred, pričom zabezpečil financovanie projektu a prebral na seba podstatnú časť rizík. Práve o podobnom využití PPP dnes uvažuje viacero slovenských miest a krajov. Košický samosprávny kraj zvažuje aj vybudovanie administratívneho komplexu pre verejné úrady formou PPP. V oblasti administratívnych budov sa objavil aj návrh vybudovania „vládneho mestečka“ formou PPP, no najďalej v tejto oblasti pokročil projekt tzv. mediálneho komplexu pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, ktorý by mal vyrásť v Bratislave. Štúdia uskutočniteľnosti bola schválená vládou a projekt momentálne čaká na spustenie. Zotrvanie STV a SRo v ich súčasných objektoch je podľa ministerstva kultúry nevýhodné, budovy majú drahú prevádzku a sú zastarané. Verejná zákazka na výstavbu mediálneho komplexu by bola asi o 25 percent výhodnejšia ako zotrvanie STV a SRo v ich súčasných priestoroch a PPP je podľa poradcu minimálne o dve percentá výhodnejšia ako forma tradičnej verejnej zákazky. Súkromný partner by mal prevádzkovať mediálny komplex 25 rokov a bude za poskytovanie verejnej služby odmeňovaný platbami za dostupnosť. Za PPP projekty je možné považovať aj ďalšie projekty, napríklad projekty mestského osvetlenia v mnohých mestách na Slovensku. Návrhy na PPP projekty sa objavujú aj v oblasti športu a kultúry. Dávnejšie sa uvažovalo o realizácii hokejovej haly, ktorá mala vyrásť v Bratislave pre účely majstrovstiev sveta v roku 2011, či o vybudovaní a prevádzkovaní športového areálu formou PPP v Žiline, no tieto projekty sa začali uskutočňovať klasickým spôsobom. Zaujímavú oblasť predstavujú parkovacie domy a garáže, v tejto oblasti by prvý PPP projekt mohol vzniknúť v Košiciach.

V oblasti dopravy sa ako PPP zámer často skloňuje obchvat Bratislavy, tzv. D4, ktorý by sa mohol realizovať aj formou priameho výberu poplatkov, teda mýta, pričom výstavba by mala začať najneskôr v roku 2012. Ďalším komplexným PPP projektom v oblasti dopravy je elektronický výber mýta, ktorý sa realizuje formou DBFO. Výber mýta má byť zavedený pre vozidlá nad 3,5 tony na diaľniciach, rýchlostných cestách a časti ciest 1. triedy v dĺžke okolo 2 400 kilometrov od 1. januára 2010. Po zdĺhavom výbere súkromného partnera bola zmluva s dodávateľom uzavretá začiatkom roka 2009 na obdobie 14 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalších päť rokov. Aj v oblasti železničnej dopravy sa už objavil prvý PPP projekt. Súkromný partner má zabezpečiť revitalizáciu 4 železničných staníc a za odmenu získa právo dlhodobo užívať komerčné priestory v rámci revitalizovanej stanice. Ak sa tento projekt preukáže ako úspešný, môže byť rozšírený aj na ďalšie železničné stanice.

Globálna finančná kríza samozrejme ovplyvnila negatívne aj slovenské PPP projekty. Uzavretie pilotných diaľničných projektov by však poskytlo jasný dôkaz toho, že aj v dnešnej dobe ponúka PPP zaujímavú alternatívu ku klasickému spôsobu zabezpečenia verejných služieb. Rok 2009 preto môže byť pre PPP na Slovensku naozaj kľúčový. Svojim rozsahom môžu tieto projekty mať vplyv nielen na ďalší vývoj v oblasti PPP na Slovensku, ale aj na celý región.


Irma Chmelová, M.Sc.
výkonná riaditeľka Asociácie PPP

« späť na Novinky

Členovia Asociácie PPP