EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

Výber poradcu- nová PPP nemocnica v Bratislave


17.11.2013

Sorry, English version of this text is not available.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 30.10.2013 vyhlásilo verejnú súťaž na zákazku „Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave a poskytnutie súvisiacich poradenských služieb“ zahŕňajúcu a) Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave, b) Poskytovanie ďalších súvisiacich služieb technického, finančno-ekonomického a právneho poradenstva.

Predpokladaná hodnota zákazky je 936 000 Euro bez DPH. Potenciálni záujemcovia musia zložiť zábezpeku vo výške 28 000 Eur a predložiť ponuku/žiadosť o účasť do 19.12.2013 (09:45). Kritériá na expertov poradcu zahŕňajú aj skúsenosti v oblasti PPP projektov.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania si môžete stiahnuť nižšie.

Oznámenie na stiahnutie
formát: PDF, veľkosť: 89 KB

« back to News

Members of the PPP Association