EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

Termín na predloženie ponúk predĺžený


12.12.2013

Sorry, English version of this text is not available.

V súvislosti s verejným obstarávaním Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky týkajúceho sa prípravy štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave a poskytnutia súvisiacich poradenských služieb v predpokladanej hodnote 936 000 EUR, bol termín na predloženie ponúk predĺžený do 27.12.2013 (09:45).

Viac informácií je uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku ÚVO č.212/2013 dňa 30.10.2013, Súťažných podkladoch a ďalších dokumentoch k verejnému obstarávaniu (zmeny súťažných podkladov, oznámenia MZ SR ...atď.).

« back to News

Members of the PPP Association