EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

Ponuka dotácií na kanalizácie, ČOV a vodovody


6.7.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo
1. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameranú na kanalizácie, ČOV a vodovody s alokáciou 300 mil. Euro.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách, právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Ide o otvorenú výzvu s predpokladaným uzavretím 1. hodnotiaceho kola 30.9.2015 a 2. hodnotiaceho kola 30.11.2015.

Viac informácií je uvedených na http://www.op-kzp.sk/


« späť na Novinky

Členovia Asociácie PPP