EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

Ponuka dotácií na kanalizácie, ČOV a vodovody


6.7.2015

Sorry, English version of this text is not available.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo
1. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameranú na kanalizácie, ČOV a vodovody s alokáciou 300 mil. Euro.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách, právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Ide o otvorenú výzvu s predpokladaným uzavretím 1. hodnotiaceho kola 30.9.2015 a 2. hodnotiaceho kola 30.11.2015.

Viac informácií je uvedených na http://www.op-kzp.sk/


« back to News

Members of the PPP Association