EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Elektronický výber mýta formou PPP


14. 1. 2009

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. podpísala včera zmluvu so spoločnosťou SkyToll, a.s., ktorá zabezpečí vybudovanie mýtneho systému na Slovensku. Z pomedzi štyroch ponúk sa kvalifikovalo len konzorcium SanToll-Ibertax, ktoré predložilo najvyššiu cenovú ponuku na vybudovanie a prevádzkovanie mýtneho systému (852,1 miliónov eur). Výber mýta má byť zavedený pre vozidlá nad 3,5 tony na diaľniciach, rýchlocestách a časti ciest 1. triedy v dĺžke okolo 2 400 kilometrov. Zmluva je uzavretá na obdobie 14 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalších 5 rokov. Prevádzkovateľ má dodať službu podľa systému DBFOT (forma PPP projektu), čiže navrhni, postav, financuj, prevádzkuj/udržuj a preveď.

celý text »

Financovanie diaľničných PPP projektov


12. 1. 2009

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v informatívnom materiály pre vládu SR hodnotí situáciu financovania PPP projektov a ponúka návrh alternatívneho plánu financovania výstavby diaľnic zo štátneho rozpočtu. Podľa materiálu, situácia vo financovaní PPP projektov ostáva nezmenená, nakoľko finančná kríza zúžila možnosti bánk, ktoré sa mienia uchádzať o koncesiu na minimum. Ministerstvo predpokladá, že rýchlostná cesta R1 bude financovateľná bez potreby multilaterálnych inštitúcií (EBRD, EIB). V prípade potreby financovania z ich strany by toto malo byť možné po dopracovaní niektorých dokumentov pre ich interné potreby súvisiace so schvaľovaním.

celý text »

Nový PPP zákon v Poľsku


11. 1. 2009

Poľsko prijalo dlho očakávaný zákon a verejno-súkromných partnerstvách. Predošlý zákon nesplnil očakávania a bol prakticky nepoužiteľný. Nový zákon je liberálnejší a dáva možnosť pre uskutočnenie veľkého počtu PPP projektov v krajine, ktoré sú v štádiu príprav. Predpokladá sa, že masívny rozvoj PPP projektov nastane najmä na municipálnej úrovni. Zákon by mal prispieť k rozvoju infraštruktúry a k lepšiemu čerpaniu európskych fondov. Nový zákon bude možno využiť aj pri PPP projektoch súvisiacich s prípravou Majstrovstiev Európy vo futbale EURO 2012. Český preklad zákona (so súhlasom českej Asociace PPP) nájdete TU.

celý text »

Podpora PPP projektov z Ministerstva financií SR


5. 1. 2009

Dňa 30. 12. 2008 zverejnilo MF SR aktualizovaný metodický dokument „Osnova projektového zámeru PPP projektu a kritériá pre jeho výber“, ktorý obsahuje mechanizmus výberu projektových zámerov, ktorých zadávatelia sa uchádzajú o konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre PPP. Zároveň bol otvorený náhradný termín na predkladanie projektových zámerov na účely poskytnutia konzultačnej a finančnej podpory pre PPP projekty.

celý text »

Diaľnice formou PPP v celej Európe


3. 1. 2009

Výstavba a prevádzka diaľnic formou PPP sa vyskytuje vo väčšine krajín EÚ. Na Slovensku sa postupne uzatvárajú tendre na výstavbu a prevádzku troch úsekov diaľnic. Krajina, ktorá má široké skúsenosti s PPP projektmi, je Španielsko. Posledným PPP projektom v Španielsku je úsek diaľnice v Barcelone s dobou koncesie 33 rokov. V príprave je aj PPP projekt poľského správcu ciest GDKKiA o kontrakt na výstavbu diaľničného úseku A2 formou PPP v celkovej hodnote 1,3 mld. €, ktorý po dobudovaní spojí Stryków a Konotopa a je zaradený do európskej diaľničnej siete E30. Aj česká vláda nedávno schválila diaľničný PPP projekt, týkajúci sa výstavby, údržby a prevádzky diaľnice D3.

celý text »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP