EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Rázsochy by sa mohli dostavať cez PPP


30. 11. 2009

Fakultná nemocnica s poliklinikou Rázsochy by sa mala dostavať. Tak znie odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR vychádzajúce z uskutočnených auditov. Dobudovaním nemocnice by sa podľa ministerstva malo vytvoriť špičkové univerzitné zdravotnícke zariadenie s kapacitou 856 lôžok, 28 moderných operačných sál a 94 intenzívnych a viacvyužiteľných lôžok. Predbežná cena projektu bola vyčíslená na 480 miliónov eur bez DPH. Potrebné zdroje plánuje minister zdravotníctva Richard Raši hľadať v mimorozpočtovom financovaní, pričom uvažuje s využitím verejno-súkromného partnerstva.

celý text »

Európska komisia podporuje PPP projekty


23. 11. 2009

Európska komisia stanovila rámec pre podporu využívania verejno súkromných partnerstiev (PPP). Cieľom je uspokojovať súčasné aj budúce potreby investícií v oblasti verejných služieb, infraštruktúry a výskumu v Európe. V súlade s plánom hospodárskej obnovy Európy komisia zamýšľa znovu oživiť PPP s cieľom podporiť ich častejšie a lepšie využívanie v čase, keď v oblasti verejného financovania existuje potreba inovačných riešení na zvládnutie problémov súvisiacich s napätou situáciou v štátnych rozpočtoch. V čase, keď sa Európa dostáva z hospodárskej krízy, vidí komisia v týchto partnerstvách pomoc pri vytváraní pracovných miest v a taktiež možnosť nových investícií pri súčasnom zavádzaní vhodných stratégií na dosiahnutie rovnovážneho stavu verejných financií.

celý text »

PPP Projekt ÚVN v Prahe mieri do finále


18. 11. 2009

Pilotný projekt PPP ubytovne personálu Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN), ktorý vláda ČR zaradila už v januári 2005 do vtedajšej 1. vlny projektov PPP, je v súčasnej dobe najrozpracovanejším pilotným projektom v ČR. Počas decembra 2009 sa očakáva predloženie konečných ponúk od záujemcov, s ktorými bol vedený súťažný dialóg. Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať jedno alebo viac vhodných riešení projektu, oprávnených splniť potreby a požiadavky zadávateľa. Toto päťročné úsilie odborníkov zo súkromného aj z verejného sektora by mohlo presvedčiť verejnosť a politikov o tom, že spolupráca verejného a súkromného sektora je funkčnou a efektívnou alternatívou na uspokojenie verejných potrieb.

celý text »

Schválenie koncesnej zmluvy v 3. PPP balíku do konca roka 2009


11. 11. 2009

Koncesná zmluva pre tzv. 3. balík PPP na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D1 medzi Žilinou a Martinom by mala byť podľa ministra dopravy podpísaná približne v polovici decembra tohto roka. Po schválení koncesnej zmluvy vo vláde a jej podpísaní sa majú začať prípravné práce na stavbe diaľnice. Financovanie tretieho diaľničného projektu zo súkromných peňazí by malo byť zabezpečené v prvom polroku 2010, za účasti Európskej investičnej banky (EIB). Minister uviedol, že EIB vzniesla isté požiadavky na podporu svojej angažovanosti v tomto projekte, čo proces predĺžilo o pár týždňov.

celý text »

Nová PPP metodika MF SR - Príručka pre výber poradcu


9. 11. 2009

Ministerstvo financií SR pripravilo nový nezáväzný metodický dokument upravujúci oblasť PPP projektov s názvom „Príručka pre výber poradcu pre prípravu a realizáciu PPP projektu“. Tento dokument je určený pre zadávateľov projektov verejno-súkromného partnerstva a jeho účelom je poskytnúť všetkým zadávateľom PPP projektov – bez ohľadu na to, či získavajú konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre PPP - praktickú pomôcku pri realizácii verejného obstarávania na výber poradcu.

celý text »

Stav PPP projektov v ČR


5. 11. 2009

K 30. septembru 2009 je predpokladaná hodnota PPP zmlúv uzavretých alebo pripravovaných v Českej republike podľa zákona č 139/2006 Zb. o koncesných zmluvách a koncesnom konaní v čistej súčasnej hodnote 206 miliárd Kč (z toho 193 miliárd Kč pripadá na projekty na úrovni štátu a 13 miliárd Kč na projekty na úrovni krajov a obcí). V tejto sume sú zahrnuté projekty, na ktoré už bola uzavretá koncesná zmluva alebo u ktorých bol schválený koncesný projekt a bol zahájený alebo je pripravovaný výber koncesionára.

celý text »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP