EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Obchvat Bratislavy cez PPP reálnejší


31. 8. 2009

Pomôcť zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave by malo vybudovanie obchvatu mesta diaľnice D4. O riešení situácie rokovali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomírom Vážnym. Výstavba obchvatu Bratislavy si vyžiada 2 miliardy eur a financovaná by mala byť prostredníctvom PPP projektu. Samospráva Bratislavy chce celý proces maximálne urýchliť, pričom ide aj o súlad s návrhmi ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti. Vláda sa podľa primátora Ďurkovského bude snažiť pripraviť projekt obchvatu Bratislavy počas budúceho roka do štádia, aby sa o ňom mohlo rozhodnúť čo najskôr.

celý text »

Stanovisko Asociácie PPP: Záruky na PPP projekty sú dnes vo svete štandardné


29. 8. 2009

Všetky investičné projekty, či v súkromnej alebo verejnej sfére, sú ovplyvnené negatívnym vývojom na finančných trhoch. Tento vplyv je značný hlavne u veľkých projektov, ktoré vyžadujú dlhodobé financovanie. Banky totiž takéto financovanie nedokážu v dnešnej dobe poskytnúť v potrebnej miere a požadujú preto dodatočné záruky. Takéto požiadavky sa samozrejme týkajú aj PPP projektov, nakoľko PPP projekt je v tomto smere rovnaký ako každý iný investičný projekt (aj pri hypotekárnom úvere si od vás bude dnes banka pýtať vyššie ručenie, ako pred rokom). I keď v minulosti poskytovanie záruk na úvery pre PPP projekty nebolo štandardné, vzhľadom na súčasnú situáciu sa stal tento inštitút zabezpečenia pri PPP projektoch vo svete bežným javom.

celý text »

Prvý slovenský PPP projekt v oblasti dopravy je na svete


28. 8. 2009

Včera sa uskutočnilo finančné uzavretie na 2. PPP balík na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu vybraných úsekov rýchlostnej cesty R1 (Nitra – Selenec, Selenec – Beladice a Beladice – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice v celkovej dĺžke 51,53 km). Zmluva s koncesionárom, spoločnosťou GRANVIA, a.s. (konzorcium Vinci Concessions a Meridiam Infrastructure Fund), bola uzavretá ešte v marci 2009, vzhľadom na finančnú krízu sa však predĺžil čas potrebný na finančné uzavretie projektu. Koncesionárovi poskytne úver okrem Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) 12 súkromných bánk.

celý text »

Rekonštrukcia škôl formou PPP


27. 8. 2009

V Prešove začali rekonštruovať základnú školu na Kúpeľnej ulici. Rekonštrukcia sa týka fasády školy, okien a strechy. Projekt v hodnote 1,47 milióna eur (vyše 45 mil. Sk) je financovaný 80-timi percentami z Európskej únie cez Európsky fond regionálneho rozvoja a 15-timi percentami zo štátneho rozpočtu Na svoju rekonštrukciu však čakajú v Prešove aj iné školy. Tieto by sa už mali opraviť pomocou verejno-súkromných partnerstiev, teda PPP. Takto zrekonštruované školy by mali podľa primátora mesta P. Hagyariho ušetriť najmä na energii. Pôjde najmä o výmenu okien a zateplenie, pričom rekonštrukcie budú hradené cez dodávateľský úver a hradené budú z úspor (tzv. energy price contracting).

celý text »

Zmena zákona umožní štátnu záruku na úver od EIB


21. 8. 2009

Medzi priority vlády v oblasti cestnej infraštruktúry patrí výstavba diaľnic a rýchlostných ciest zahrnutých do transeurópskej dopravnej siete, pričom k týmto prioritám patrí aj PPP projekt diaľnice D1 (tzv. 1. balík PPP). Vzhľadom na súčasnú finančnú krízu je však prakticky nemožné získať potrebné finančné prostriedky na tento projekt v komerčných bankách. Poskytnutie štátnej záruky pre úver od Európskej investičnej banky (EIB) tak predstavuje schodné riešenie. Vláda včera schválila pre tento účel novelizáciu zákona č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách. Po schválení parlamentom tak štát bude môcť poskytnúť EIB záruku až do výšky 800 mil. eur z celkového úveru 1 mld. eur.

celý text »

Finančná kríza a vplyv na PPP projekty


17. 8. 2009

Finančná kríza sťažila možnosti vlád pri použití PPP projektov. Dôvod je jednoduchý - nie je k dispozícii dostatok peňazí na dlhodobé investície. Vlády v mnohých krajinách sú v procese zadávania veľkých verejných zákaziek v rámci partnerstva verejného a súkromného sektora a preto potrebujú tento problém vyriešiť. Stále častejším riešením je poskytnutie štátnej záruky na pôžičky súkromného sektora pre PPP projekty. Je toto riešenie problému? Ide potom ešte vôbec o PPP projekt? Odpoveď je áno. To platí samozrejme aj ak ide o záruku úveru EIB, ktorá má odlišné postavenie od komerčných bánk a prístup k lacnejším zdrojom a tieto výhody potom prenáša aj na príjemcov úverov. Aj na túto problematiku reflektuje vo svojom blogu Filip Drapák, ktorý sa problematike PPP venuje dlhodobo a v súčasnosti pôsobí v Svetovej banke.

celý text »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP