EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Škola v Chorvátskom Grobe cez PPP


15.05.2013

Predstavitelia obce Chorvátsky Grob, ktorá patrí k jednému z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa prímestských oblastí na Slovensku počas stretnutia s predstaviteľmi APPP informovali, že hľadajú súkromného partnera pre projekt výstavby nového školského zariadenia pre 600-900 študentov. Chorvátsky Grob dlhodobo zápasí s rýchlym rozvojom a urbanizáciou územia, na druhej strane nedostatočným výberom podielových daní, nakoľko veľká časť novo prisťahovaného obyvateľstva nemá v obci trvalý pobyt, len vlastníctvo nehnuteľnosti kvôli pracovnému pomeru v Bratislave. Prosím kontaktujte našu kanceláriu pre viac informácií o tomto rozvíjajúcom sa projekte.

EEA granty na projekty v oblasti zelených energií a životného prostredia


06.05.2013

Úrad vlády SR ako správca finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu informuje o vyhlásení výziev v rámci programov "Zelené inovácie v priemysle" a "Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha" s termínom predloženia žiadostí o grant v júni a v júli 2013. Granty môžu v prípade schválenia a pri splnení podmienok, čerpať súkromné aj verejné subjekty. Pre viac informácií môžete kontaktovať našu kanceláriu alebo navštíviť webovú stránku http://www.eeagrants.sk

Aktuálne výzvy Ministerstva životného prostredia (EÚ fondy)


02.05.2013

Dňa 27.05.2013 uplynie termín na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky na projekty týkajúce sa znižovania emisií znečisťujúcich látok v ovzduší a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. Uchádzať o grant na výdavky súvisiace s obstaraním hmotného a nehmotného investičného majetku, sa môžu oprávnené subjekty verejného a súkromného sektora. Pre viac informácii môžete kontaktovať našu kanceláriu alebo pozrieť webstránku operačného programu ŽP http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy.

Pracovné raňajky: novinky vo verejnom obstarávaní v dvoch aktuálnych novelách


10.04.2013

Dr. Ľubica Páleníková, advokátka v medzinárodnej kancelárii WOLF THEISS, odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní a náhradníčka člena Riadiaceho výboru v Asociácii PPP na Slovensku, dňa 10. apríla 2013 v hoteli Falkensteiner, prednášala na pracovných raňajkách na témy súvisiace s novelou zákona o verejnom obstarávaní. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o novinkách vo VO vrátane zjednodušenia pri preukázaní podmienok účasti, zmenách pri predkladaní ponúk a preukazovaní referencií, možnostiach rýchlejšieho uzavretia zmlúv a o nových sankciách pre uchádzačov.

Development & investície 2013


25.03.2013

Pozývame Vás na konferenciu organizovanú Stavebným fórom, ktorá je určená predovšetkým zástupcom významných developerských a stavebno-investičných spoločností, zástupcom realitných spoločností a majiteľom nehnuteľností, predstaviteľom miest, obcí a verejnej správy, zástupcom finančných, právnych a poradenských spoločností a ďalším odborníkom aktívne pôsobiacim na slovenskom a medzinárodnom realitnom trhu. Konferencia sa bude konať dňa 10.04.2013 v hoteli NH Gate One pri OC Avion. Viac informácii nájdete na http://www.stavebne-forum.sk/slovensko2013/jar/

Vyšlo nové číslo nášho newsletteru


22.03.2013

V týchto dňoch vyšlo nové číslo newsletteru našej asociácie. Elektronickú kópiu v nízkom rozlíšení si môžete stiahnuť v sekcii "PPP Newsletter" tejto webovej stránky. V prípade záujmu o jeho pravidelné zasielanie, prosím vyplňte registračný formulár v tej istej sekcii, alebo nás kontaktujte emailom na adrese office@asociaciappp.sk

1 2 3 4 5 6 7
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP