EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Vláda dnes schválila PPP projekt Bratislavského obchvatu D4/R7


21.1.2015

Vláda Slovenskej republiky dnes na svojej 143. schôdzi schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: realizácia úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice. Súčasne ministra dopravy zaviazala začať proces verejného obstarávania na koncesionára projektu zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do 31. januára 2015.

celý text »

Mesto Piešťany hľadá riešenie pre výstavbu a prevádzku plaveckého centra


19.1.2015

Mesto Piešťany už niekoľko rokov hľadá riešenie pre svoj plánovaný investičný zámer plaveckého centra. V meste, ktoré v minulosti poskytovalo výborné zázemie pre vodných pólistov, plavcov a rekreáciu, sa v súčasnosti nachádza len jeden 25m krytý bazén umiestnený v súkromnom Hoteli Sĺňava.

celý text »

Výber koncesionára na projekt PPP nemocnice v Bratislave začal


16.1.2015

Ministerstvo zdravotníctva dňa 16.1. zahájilo proces výberu súkromného partnera na projekt prvej PPP nemocnice na Slovensku. Ministerstvo zverejnilo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania formou súťažného dialógu. Žiadosti o účasť môžu záujemcovia predkladať do 27.2.2015 (10:00). Viac informácií a aktuálnych údajov poskytne verejný obstarávateľ- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava - Nové Mesto.

celý text »

Žiadosti o dotácie na nájomné bývanie do 28.2.2015


15.1.2015

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) informuje o možnostiach podpory v oblasti výstavby nájomných bytov, obnovy bytových budov, výstavby alebo dostavby zariadení sociálnych služieb vrátane obnovy zariadenia sociálnych služieb formou výhodných dlhodobých úverov. Systém poskytovania podpory v uvedenej oblasti prebieha prostredníctvom okresných a mestských úradov. Žiadosti je možné podávať elektronicky. Tlačová správa ŠFRB je v prílohe.

celý text »

Štúdia uskutočniteľnosti nového PPP obchvatu Bratislavy


14.1.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo PPP štúdiu uskutočniteľnosti projektu nového Bratislavského obchvatu. Podľa očakávania, ministerstvo pripravuje realizáciu projektu formou PPP. Výber koncesionára bude prebiehať v tomto roku 2015 a potrvá až do prvej polovice roka 2016. Samotná výstavba by mala byť zahájená v roku 2016.

celý text »

Ministerstvo vnútra zvažuje projekt vládneho mestečka


10.1.2015

Ešte koncom minulého roka Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo správy o zámere obnovenia projektu vládneho mestečka, v rámci ktorého by viaceré orgány štátnej správy fungovali v spoločnom komplexe veľkokapacitných budov. Financovanie by podľa ministerstva mohla poskytnúť aspoň z časti EIB.

celý text »

1 2 3 4 5 6
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP