EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

ODKAZY

Poľsko

PPP Institute http://www.ippp.pl/instytut/

Rakúsko

ASFiNAG (Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG) – PPPs http://www.asfinag.at/
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie http://www.bmvit.gv.at/
TINA Vienna Transport Strategies http://www.tinavienna.at/index.php?l_id=en/

Singapúr

Ministry of Finance, PPP Policies http://app.mof.gov.sg/ppp.aspx

Slovensko

Databáza PPP projektov http://docs.google.com/forms/d/1_VXaFiFiuXdknUlXTBVsygxvVuLa..
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR http://www.telecom.gov.sk
Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR http://www.culture.gov.sk
Ministerstvo obrany SR http://www.mosr.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR http://www.employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR http://www.justice.gov.sk
Ministerstvo školstva SR http://www.minedu.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR http://www.minv.sk
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Členovia Asociácie PPP