EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

ODKAZY

Slovensko

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR http://www.build.gov.sk/
Ministerstvo zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR http://www.enviro.gov.sk
Obstaraj - verejné obstarávanie - portál zameraný na verejné obstarávanie http://obstaraj.sk/
Partnerstvá pre prosperitu, o.z. http://www.p3.sk
Únia miest Slovenska http://www.unia-miest.sk
Úrad pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk
Úrad vlády SR http://www.vlada.gov.sk
Združenie miest a obcí Slovenska http://www.zmos.sk

Španielsko

Spanish PPP Association http://www.foroppp.com

Taliansko

Istituto Grandi Infrastrutture http://www.igitalia.it/
Technical Unit for Project Financing http://www.utfp.it/

USA

American Public Transportation Association, PPP Task Force http://www.apta.com/about/committees/public_private/index.cf..
California Department of Transport: Private Investment / Public Infrastructure http://www.dot.ca.gov/hq/paffairs/about/toll/
Federal Highway Administration: PPP http://www.fhwa.dot.gov/ppp/index.htm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Členovia Asociácie PPP