EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

DOKUMENTY O PPP

Dokumenty Európskej únie

Zelená kniha o partnerstvách verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách Zelena kniha o PPP (EK).doc
Správa Európskeho parlamentu o verejno-súkromných partnerstvách a právnych predpisoch Spoločenstvo o verejnom obstarávaní a koncesiách Sprava o PPP (EP).pdf
Smernica Európskeho parlamentu 2004/17/ES Smernica EK 200417.pdf
Smernica Európskeho parlamentu 2004/18/ES Smernica EK 200418.pdf
Rozhodnutie Eurostatu vo veci dlhu a PPP Eurostat o PPP.doc
Guidelines for Successful Public-Private Partnerships guidelines_for_successful_public-private..
Resource Book on PPP Case Studies Resource Book on PPP Case Studies (EC).p..
Viac informácií o PPP publikovaných Európskou komisiou http://ec.europa.eu/internal_market/publ..

Slovenské a české dokumenty

Informačný sprievodca Public Private Partnership (Úrad pre verejné obstarávanie) Informacny sprievodca PPP.doc
Public-Private Partnership na Slovensku (Municipalia) Public-Private Partnership a Slovensko.p..
Aplikace principu PPP při realizaci politiky HSS Aplikace principu.doc
Analýza pilotných PPP projektů Analyza pilotnych projektov PPP v CR.doc
Studie aplikace partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pri financování projektů v oblasti dopravy z fondů EU Studie PPP a EU fondy (CR).pdf
Viac informácií o PPP publikovaných v ČR (vrátane diplomových prác) http://www.asociaceppp.cz/cnt/dokumenty_..

Zahraničné dokumenty

Assessing PPPs in Africa - Peter Farlam http://www.oecd.org/dataoecd/44/4/348677..
1 2
Členovia Asociácie PPP