EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

„Hnedá lúka“ („Brownfield“) - V definícii brownfields sú rozdiely najmä medzi americkým a európskym po-ňatím tohto pojmu. Európske vnímanie vidí brownfield ako opustené nedostatočne využívané alebo prázdne územie, ktoré môže ale nemusí mať ekologickú záťaž a ktoré sa prestalo využívať a trh nebol schopný (bez nejakého druhu interven¬cie) dať impulz na jeho opätovné využívanie.

ZDROJ: Brownfields príručka, LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT CZ /04/B/F/PP-168014

http://fast10.vsb.cz/lepob/index4/
handbook_sk_screen.pdf

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP