EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP ASSOCIATION IN PRESS

24. 8. 2009


Verejno-súkromné partnerstvá a samospráva


Sorry, English version of this text is not available.

V novom čísle newslettra Moderná samospráva (3/2009) vyšiel článok Ľudovíta Mičinského, ktorý je právnikom v advokátskej kancelárii Rowan Legal. Vo svojom článku sa okrem iného zaoberá možnosťami samospráv pri realizácii PPP projektov. Viac sa dočítate z priloženého dokumentu alebo na www.p3.sk.

29. 7. 2009


PPP projekty: Slovensko sa môže poučiť zo skúseností iných


Sorry, English version of this text is not available.

V novom čísle časopisu ASB - architektúra, stavebníctvo, biznis (7/2009), vyšiel článok výkonnej riaditeľky Asociácie PPP o silnejúcej pozícii PPP projektov na Slovensku. Článok si môžete prečítať TU.

29. 05. 2009


Úsporu verejných financií môžu priniesť projekty PPP


Sorry, English version of this text is not available.

Na www.hnonline.sk sa v článku zo dňa 24. 5. 2009 môžete dočítať zaujímavé informácie o PPP projketkoch, o tom, čo znamenajú, aká je ich podstata a akú úlohu tu plní Asociácia PPP. Celý článok si môžete prečítať TU.

20. 5. 2009


PPP projekty na Slovensku


Sorry, English version of this text is not available.

V novom čísle časopisu Strojárstvo (máj 2009) vyšiel rozhovor s výkonnou riaditeľkou Asociácie PPP na tému slovenských PPP projektov. Celý článok nájdete TU, viac informácií nájdete na www.strojarstvo.sk.

16. 4. 2009


Ako ďalej s využívaním brownfieldov?


Sorry, English version of this text is not available.

Internetový portál Slovensko a Reality uverejnil na svojich stránkach článok s názvom ,,Ako ďalej s využívaním brownfieldov?,, v ktorom je rozhovor s výkonnou riaditeľkou Asociácie PPP. Článok si môžete prečítať TU.

14. 4. 2009


PPP projekty: svetlá budúcnosť napriek zmenám v štruktúre financovania


Sorry, English version of this text is not available.

Ako vo väčšine krajín, i u nás realizácia začala v oblasti diaľničných projektov, z ktorých najďalej pokročila výstavba rýchlostnej cesty R1. Situáciu skomplikovala svetová finančná kríza, ktorá má vplyv na zmenu podmienok financovania, preto práve financovanie zostáva hlavným problémom pri realizácii PPP projektov. Nielen tieto informácie zazneli na pracovných raňajkách PPP projekty – alternatíva v čase recesie?, ktoré 7.4.2009 zorga­nizoval odborný internetový časopis Stavebné fórum.sk v spolupráci s Asociáciou PPP.

Celý článok si môžete prečítať TU.

1. 4. 2009


Ako urobiť dobrý PPP projekt


Sorry, English version of this text is not available.

V novom čísle týždenníku .týžden (13/2009) si môžete prečítať článok Asociácie PPP o tom, čo je potrebné na dobrý PPP projekt.

25. 3. 2009


Reakcia Asociácie PPP na článok Prežieranie Peňazí Potomstvu (Žurnál, č. 12)


Sorry, English version of this text is not available.

Asociácia PPP reaguje na článok Juraja Mesíka, ktorý uverejnil v časopise Žurnál (č. 12) pod názvom Prežieranie Peňazí Potomstvu. Autor v článku uvádza nepravdivé a zavádzajúce informácie o PPP projekte na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1, z ktorých možno usúdiť, že si poriadne nepreštudoval koncesnú zmluvu, ktorá bola zverejnená 11. marca 2009 a neporozumel základným ekonomickým konceptom. Autor uvádza nekvalifikované a nesprávne prepočty, o ktoré opiera svoje úvahy, pričom porovnáva jablká s hruškami. Je preto potrebné ujasniť, čo vlastne obsahuje cena PPP a s čím autor vo svojom článku túto cenu porovnáva. Reakciu na článok nájdete v priloženom dokumente.

10. 3. 2009


PPP projekty v oblasti dopravy


Sorry, English version of this text is not available.

V novom čísle časopisu Inžinierske stavby (01/2009) vyšiel článok Asociácie PPP, ktorý sa zaoberá možnosťami a formami realizácie PPP projektov v oblasti dopravy. Práve v oblasti dopravy sa vo väčšine krajín začína uvažovať v súvislosti s PPP projektmi a následne sa tento koncept začne využívať aj v iných oblastiach ako napríklad zdravotníctvo, šport či kultúra. V článku sa môžete dozvedieť viac o tom, ako sa PPP môže realizovať pri dopravnej infraštruktúre formou platieb za dostupnosť alebo reálnym či tieňovým mýtom.

11. 12. 2008


Článok o Asociácii PPP v Development News


Sorry, English version of this text is not available.

V novom čísle časopisu Development News (12/2008) vyšiel článok Asociácie PPP s názvom Možnosti verejného sektora v rámci PPP projektov. V článku bol prevzatý príspevok člena Asociácie PPP, advokátskej kancelárie NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, s.r.o., ktorý bol uverejnený v prvom čísle PPP Newsletteru. Článok nájdete TU.

1 2 3 4
Members of the PPP Association